1. Wat is Copycoaching?

Copycoaching is vooral het consistent ‘doorvertalen’ van een strategie, identiteit, concept of campagne naar andere middelen en uitingen. Het resultaat is een merk of bedrijf steeds hetzelfde verhaal vertelt en dezelfde taal spreekt.

 

2. Waarom Copycoaching?

Copycoaching is ontstaan vanuit als reactie op verschillende issues die spelen in de communicatiewereld. Een paar voorbeelden: gebrek aan consistentie over middelen en uitingen; verspilling tijd en geld door overlappingen; visuele stijl staat vaak in een identity guide, tekststijl meestal niet; moeizame zoektochten naar eigen tone-of-voice; verbinden ‘slogan met SEO’ is lastig; buiten reclamewereld geen goede samenwerking tussen tekst (copy) en beeld (design, infographics etc.). En vooral door social media is er een toenemende behoefte aan eenduidige merkcommunicatie.

 

3. Voor wie is Copycoaching bedoeld?

FRNKLN Copycoaching helpt verschillende soorten opdrachtgevers. Zowel eindklanten als communicatiebureaus. Startup: het eigen verhaal vertalen naar teksten. MKB: (reclame)teksten naar een hoger plan brengen. Non-profit: meer onderscheidend vermogen realiseren. Corporate: consistentie en ‘alignment’ creëren. Adviesbureau: vertalen visie/missie/strategie naar werkvloer. Reclamebureau: doorontwikkelen van een campagne. Designbureau: verbinden teksten met visuele identiteit. Internetbureau: online koppelen aan merkdenken.

 

4. Wat is ’tekstuele identiteit’?

Bij ‘corporate identity’ gaat het vaak om de visuele identiteit: het logo, het lettertype en de huisstijlkleuren, maar in veel mindere mate over tekst. Ook organisaties die een visie, missie en kernwaarden hebben, vertalen deze lang niet altijd naar hun taalgebruik. Soms besteedt een organisatie aandacht aan de tone-of-voice, maar meestal komt men dan niet verder dan dat deze toegankelijk en duidelijk moet zijn. Anderen kijken meer naar de inhoud. Vertellen een corporate story. Maar al te vaak is dat een tekst die gekopieerd is uit een strategisch visiedocument. De visie van FRNKLN Copycoaching: een merk vraagt om 1 verhaal in 1 taal. Samen vormen deze de tekstuele identiteit.

 

5. Wat levert Copycoaching op?

Wie de visie deelt dat een organisatie menselijk moet communiceren, dus met één mond moet spreken, kan FRNKLN inschakelen om dat te realiseren. Copycoaching leidt tot (meer) eenheid, consistentie, synergie etc. en daarmee tot (meer) geloofwaardigheid van communicatie-uitingen. Verder zet FRNKLN in op tempoversnelling en kostenbesparingen door opdrachtgevers efficiënter te laten werken. Onder andere via hergebruik van teksten en door de ontwikkeling van basisteksten.

6. Hoe werkt Copycoaching?

Het gaat bijna altijd om een project dat leidt tot een concreet resultaat. Zoals een Schrijfstijlgids, een website (met handleiding) of een afgeleide campagne, bijvoorbeeld voor werving of interne communicatie. Daarbij worden vaste stappen doorlopen, waaronder een intake, plan van aanpak, uitvoering met monitoring en tot slot borging/overdracht/evaluatie en eventuele vervolgaanpak of nazorg. In de meeste gevallen maakt FRNKLN gebruik van een werkmodel: “de Wasstraat”.

 

7. Is het coaching van mensen?

Bij Copycoaching kan, afhankelijk van de opdracht, de nadruk liggen op het project of meer op de mensen. In het eerste geval dient het coachen van mensen om gezamenlijk tot het beste eindresultaat te komen. In het tweede geval gaat het om het verbeteren van de schrijfprestaties van een of meer mensen. Het kan zowel om junior copywriters gaan als om andere professionals die zelf teksten schrijven (en wie doet dat niet tegenwoordig?). Zoals marketeers, maar ook juristen en managers. Het kan ook om een multidisciplinaire groep gaan, met bij voorbeeld een webredacteur, een SEO-schrijver en vakinhoudelijke specialisten.

 

8. Referenties van de Copycoach?

Copycoaching ligt deels in het verlengde van de extra werkzaamheden die FRNKLN als freelance copywriter op zich heeft genomen. Zoals het op strategisch niveau adviseren, het assisteren van projectleiders, het coachen van andere tekstschrijvers en het cross mediaal werken met verschillende partijen (reclamebureau, designbureau, klant). De meeste referenties zijn afkomstig uit deze projecten: KPN, Postbank/ING, NN, Tele2, Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Persoonlijke ervaring: Franklin Neuteboom heeft een reclameachtergrond en heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van corporate communicatie, arbeidsmarkt, interne communicatie, dm, online etc.

 

9. Wat kost Copycoaching?

FRNKLN Copycoaching kent vaste tarieven voor een Quickscan, Workshop en Schrijfstijlgids. Verder werkt FRNKLN op uur- of offertebasis, onder meer bij Tekstregie.