Een spellingcontrole is heel normaal.
Maar check ook de tekstuele identiteit van je organisatie.

Steeds meer verwacht men dat een merk eenduidig is. Zeker nu alles via social media gedeeld wordt en zo in het publieke domein komt. Dat betekent dat de corporate identity op alle niveaus moet kloppen. Dus ook de tekstuele identiteit. Veel organisaties worstelen met hun verhaal en hun taal. Maar alleen wie consistent is, wordt herkenbaar en daarmee onderscheidend. FRNKLN Copycoaching kan jullie daarbij helpen.