Consistentie in tekst

FRNKLN Copycoaching adviseert organisaties die streven naar meer consistentie in hun communicatie. En FRNKLN helpt hen bij het versterken van de tekstuele identiteit. Met concrete diensten zoals een Quickscan, Workshop en Schrijfstijlgids. Of met het aansturen van een project via Tekstregie. Centraal daarbij staat altijd dat het ‘ownership’ in de organisatie blijft of komt.

Diensten

Quickscan

Schrijven we echt klantgericht? Zijn onze intern en extern geproduceerde teksten consistent qua inhoud en toonzetting? En zijn we als merk voldoende herkenbaar? Een Quickscan geeft snel antwoord op vragen over het verhaal en de taal van een organisatie.

FRNKLN Copycoaching analyseert bij een Quickscan tien verschillende teksten. Zoals een advertentie, PPT-presentatie, brief, e-mail, webtekst, blog etc. Die teksten mogen afkomstig zijn uit verschillende afdelingen. Dus niet alleen van communicatie, maar ook van inhoudelijke medewerkers en van JZ of P&O.

Kosten: € 2.100
Doorlooptijd: circa 2 weken

Workshop

De vraag die in veel organisaties leeft: hoe krijgen we een meer uniforme schrijfstijl? Regels zijn daarbij meestal onvermijdelijk en schrijftips zijn vaak behulpzaam. Maar wat nog beter werkt: mensen zelf laten schrijven.

FRNKLN Copycoaching verzorgt workshops voor groepen medewerkers. Met een korte instructie en daarna: samen oefenen, elkaars werk becommentariëren en van collega’s leren. Zo wordt het ook een schrijfstijl met ruimte voor individuele invulling. Maar wel in het kader van gedeelde opvattingen. En altijd passend binnen de gekozen merkidentiteit en kernwaarden.

Kosten: € 2.600 – € 3.200
Doorlooptijd: circa 4 weken

Schrijfstijlgids

Bijna elke organisatie heeft wel een huisstijlgids. Iedereen weet precies waar het logo moet staan en wat de huisstijlkleuren zijn. Maar vaak zijn er nauwelijks concrete ideeën over de teksten en de tone-of-voice.

Als tegenhanger van de visual identity guide maakt FRNKLN Copycoaching een Schrijfstijlgids op merkniveau. Gebaseerd op de visie/missie en communicatiestrategie. Ontwikkeld in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokkenen. Plus eventueel externe partijen, zoals het reclamebureau. De Schrijfstijlgids bevat richtlijnen en ook tips en voorbeelden. Want inspireren werkt beter dan alleen maar voorschrijven.

Kosten: € 3.500 – € 6.500
Doorlooptijd: circa 4 tot 8 weken

Tekstregie

Meestal begint het met een nieuwe missie/visie. Of herpositionering. Of nieuwe campagne. Daar is iedereen blij mee. Maar dan? Hoe moet een organisatie die nieuwe uitgangspunten of tone-of-voice implementeren? Hoe creëer je consistentie tussen uiteenlopende uitingen?

FRNKLN Copycoaching helpt met het ‘doorvertalen’ naar teksten in uiteenlopende media en uitingen. Zoals een nieuwe brochurelijn. Of een aangepaste website. FRNKLN regisseert het project inhoudelijk, coacht mensen en kan een procesmanager ondersteunen. Ook zorgt FRNKLN via co-creatie voor een verbinding tussen verschillende disciplines. Bijvoorbeeld tussen inhoudelijk georiënteerde specialisten en SEO-schrijvers.

Kosten projectafhankelijk, vanaf circa € 4.500
Doorlooptijd vanaf circa 4 weken