Meestal begint het met een nieuwe missie/visie. Of herpositionering. Of nieuwe campagne. Daar is iedereen blij mee. Maar dan? Hoe moet een organisatie die nieuwe uitgangspunten of tone-of-voice implementeren? Hoe creëer je consistentie tussen uiteenlopende uitingen?

FRNKLN Copycoaching helpt met het ‘doorvertalen’ naar teksten in uiteenlopende media en uitingen. Zoals een nieuwe brochurelijn. Of een aangepaste website. FRNKLN regisseert het project inhoudelijk, coacht mensen en kan een procesmanager ondersteunen. Ook zorgt FRNKLN via co-creatie voor een verbinding tussen verschillende disciplines. Bijvoorbeeld tussen inhoudelijk georiënteerde specialisten en SEO-schrijvers.

Kosten projectafhankelijk, vanaf circa € 4.500
Doorlooptijd vanaf circa 4 weken