Schrijven we echt klantgericht? Zijn onze intern en extern geproduceerde teksten consistent qua inhoud en toonzetting? En zijn we als merk voldoende herkenbaar? Een Quickscan geeft snel antwoord op vragen over het verhaal en de taal van een organisatie.

FRNKLN Copycoaching analyseert bij een Quickscan tien verschillende teksten. Zoals een advertentie, PPT-presentatie, brief, e-mail, webtekst, blog etc. Die teksten mogen afkomstig zijn uit verschillende afdelingen. Dus niet alleen van communicatie, maar ook van inhoudelijke medewerkers en van JZ of P&O.

Kosten: € 2.100
Doorlooptijd: circa 2 weken