Het evangelie van SintLucas

SintLucas is een relatief kleine MBO-opleiding (geen ROC dus) in Noord-Brabant. De school richt zich op vormgeving en visuele communicatie. In een wereld die ook voor scholen steeds competitiever wordt heeft SintLucas door oud-leerling Erik Kessels een gecombineerde identiteit/campagne laten ontwerpen.

SintJos en SintAnnette

Lucas was vroeger de beschermheilige (sint) van schilders. Het basisidee is dat iedereen van SintLucas een Sint is. Alle docenten en andere medewerkers, maar ook (oud)leerlingen en andere direct betrokkenen. Dit werd letterlijk tot uitdrukking gebracht. Docent Jos heet voortaan SintJos en leerlinge Annette voortaan SintAnnette. Niet iedereen hoeft zich als een heilige te gedragen, maar draagt wel als een ‘ambassadeur’ de waarden van Sint Lucas uit.

 

Creatieven in opleiding

FRNKLN bedacht als copywriter deze themaregel, om de nieuwe focus duidelijk te maken. Meer dan in het verleden wil SintLucas zich niet richten op de beroepsopleidingen, maar op de algemene vorming tot ‘creatief’ (het waarom, de mentaliteit). Met daarbinnen natuurlijk wel de specialisaties (het wat, de studierichtingen).

Het bijbeltje

De nieuwe identiteit werd breed ingezet. Van wervingscampagne voor nieuwe studenten tot de website en visitekaartjes. Maar om duidelijk te maken dat de identiteit verder ging dan ‘reclame’ werd ook een handboek gemaakt, of in de taal van SintLucas: een bijbeltje. FRNKLN heeft hiervoor de teksten geschreven.

 

Hoe schrijft een heilige?

Natuurlijk waren er wat flauwe grappen over SintNicolaas, maar het nieuwe concept werd met veel enthousiasme ontvangen. Men begreep het meteen. Ook is veel aandacht besteed aan de schrijfstijl: minder schools en belerend, meer gericht op inspiratie en bevlogenheid.

 

Workshop docenten

Om nog meer draagvlak te krijgen heeft FRNKLN een workshop voor docenten gehouden over de nieuwe ’taal’ van SintLucas.